Minolah

Episodes of my life

Hindi ko bubuklatin..

Hindi Ko Bubuklatin Ang Huling Pahina Ng Iyong Kasaysayan

 

Hindi ko bubuklatin ang huling pahina ng iyong kasaysayan,
Dahil ilalaan ko ang aking mga titig sa iyong paglalayag.

Hindi ko babasahing lahat ang pahina ng iyong kasaysayan,
Dahil gusto kong ako ang maglapat ng magiging wakas

Hindi ko tatapunan ng sulyap ang pabalat ng iyong kasaysayan
Upang manatiling sabik ang aking sariling iba ka sa lahat.

Hindi ko itatago ang iyong kabuuang kinakapitan nang alabok,
Upang magtandis ka sa mga siphayong sa iyo ay lulukob.

Hindi ko ipakikita kanino man ni isang titik nang tinagipos
Mong pahina, upang walang makabatid na wala kang tuldok.

Hindi nila makikita ang iyong pahina sakaling ihandog
Ang munting kahilingang: Mahalin mo ako ng bukal sa loob.

ni Raul Funilas

Napakagandang tula 😀

1 Comment

  1. lagot ka sa google, duplicate content! saws.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

© 2018 Minolah

Theme by Anders NorenUp ↑